Odluka o taxi dozvolama u 2016 g.

 

Na temelju članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13) i članka 4. Odluke općinskog vijeća o taksi prijevozu u 2016. g. donesene  22. veljače 2016.g.,Odluke o broju dozvola i kriterijima pri izdavanju dozvola za obavljanje taksi prijevoza na području općine Zemunik Donji u 2016. g. od  23. veljače 2016. g., Općinski načelnik dana 24. ožujka 2016. g. donosi


O D L U K U

o taksi dozvolama u 2016. g.

 
Članak 1.

 

Sukladno članku  6. Odluke o broju dozvola i kriterijima pri izdavanju dozvola za obavljanje taksi prijevoza na području općine Zemunik Donji u 2016. g. od  23. veljače 2016. g.,  i  podnesenih zahtjeva od strane taksi prijevoznika  utvrđuje se lista prvenstva  auto taksi prijevoza u 2016. godini na području Općine Zemunik Donji.
Članak 2.

 

Sukladno članku 9. Odluke o broju dozvola i kriterijima pri izdavanju dozvola za obavljanje taksi prijevoza na području općine Zemunik Donji u 2016. g i  temeljem ispunjenih uvjeta izdati će dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza osoba sukladno slijedećoj:


Odluka o taksi dozvolama u 2016 god.